Mittavat jälkiverot uhkaavat pienpanimoita

11.01.2017

Uutiset

Lammin Sahdin ja Bryggeri Helsingin lehdistötiedote 11.1.2017 (julkaisuvapaa kello 10.00)

Tulli haluaa kaataa kotimaisia pienpanimoja

Lammin Sahti Oy ja Bryggeri Helsinki (Rakuuna Olut Oy) haluavat tuoda julkisuuteen saamansa yllättävän jälkiveropäätöksen. Yhtiöiden saamien tietojen mukaan Tulli on lähettänyt samanlaiset laskut yhteensä 5-6 pienpanimolle. Valmisteveroa kantanut Tulli katsoo, etteivät ne ole täyttäneet lain tarkoittamaa riippumattomuuden määritelmää ja siksi eivät ole oikeutettuja valmisteveron huojennukseen, joka on 10-50 % panimon koosta riippuen.

Osalle panimoista jälkiverot voivat merkitä jopa toiminnan lopettamista.

Verorangaistuksen keskipisteessä on Lammin Sahti Oy:n suurin yksittäinen omistaja (n. 40 %:n omistuosuudella) ja toimitusjohtaja sekä hallituksen jäsen Pekka Kääriäinen. Lammin Sahti omistaa puolestaan hieman yli 12 % (vuodesta 2014 alkaen) ja Pekka Kääriäinen henkilökohtaisesti 7 % Rakuuna Olut Oy:stä, eli Bryggeri Helsingistä.

Kääriäinen on toiminut Rakuuna Olut Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2009 alkaen ja on ollut sen hallituksen jäsen vuoteen 2014 saakka. Rakuuna Olut Oy omisti Turun Panimo Oy:stä (paremmin tunnettuna Panimoravintola Kouluna) 4,7 % vuoden 2013 loppuun asti. Kääriäinen on toiminut myös Turun Panimon hallituksen puheenjohtajana vuosina 2004-2014.

Kaikki yllä oleva on ollut Tullin tiedossa jo vuosikausia, eikä se ole puuttunut ohjeistuksellaan siihen. Kääriäinen hämmästelee pienpanimoille lähetettyjä jälkiverolappuja. Hänen mukaansa Tullin toiminta on vailla direktiivin, lain, lainsäätäjän ja tullin oman ohjeistuksen tukea. Tullin mainitsemaa riippumattomuuden käsitettä ei olla muutettu 1.1.1995 jälkeen. Päinvastoin aiemmissa tarkennuksissa käsitettä tarkennettiin siten, että pienpanimot voivat tehdä monipuolista yhteistyötä hankinnoissa, markkinoinnissa, jakelussa jne. Silti Tulli on toiminut epäloogisesti uusia takautuvia veropäätöksiä tehdessään.

Suora lainaus Tullin päätöksestä: “Varsinaisen käytännön muodostuminen on voitu vasta viime aikoina aloittaa konkreettisten tilanteiden tultua ilmi eikä Tulli ole siten voinut edes antaa erillistä ohjetta oikeudellisen ja taloudellisen riippumattomuuden arviointiin liittyvistä seikoista.”

”Tämän siis Tulli myöntää kirjallisesti, miten se voi meitä laskuttaa takautuvasti? Luottamuksen suoja yrittäjillä, onko sitä? Tätä voi tapahtua “banaanivaltioissa”, mutta nyt siis meilläkin. Tutkimusten mukaan Suomessa on maailman paras hallinto ja Suomi on maailman kolmanneksi paras maa laillisuusperiaatteen noudattamisessa. Että sillälailla!”, Kääriäinen hämmästelee.

Tullin päätöstä voi vain ihmetellä myös siksi, että Suomessa on aikaisempi vastaavanlainen tapaus. Silloin oli kyse Lappeenrannan Panimon vähemmistöosakkaasta, joka oli suuryhtiö Hartwall. Tullissa on sangen lyhyt miesmuisti, sillä Korkein hallinto-oikeus teki päätöksen, jonka mukaan suurpanimolla sai olla jopa 20 % osuus pienemmästä. Tästä huolimatta Tulli on ottanut asiakseen ryhtyä nyt raskaisiin toimenpiteisiin todellisia mikroyrityksiä vastaan.

On hyvä suhteuttaa yritysten vuotuiset oluen ja sahdin tuotantomäärät, jotka ovat 30 000 litraa Lammilla ja 140 000 litraa Helsingissä.

Suomalaiset matkailijat tuovat Virosta/Ruotsista saman verran olutta reilussa kahdessa päivässä.

Kotimaisten suurten panimoiden kotimaanmyynti on 420 000 000 litraa vuodessa ja sen päälle yksityishenkilöt tuovat em. 30 000 000 litraa olutta.

Lammin Sahdilta Tulli vaatii vuosilta 2013-14 yhteensä 110 000 euroa. Bryggeri Helsingiltä vaaditaan vuosilta 2013-15 yhteensä 200 000 euroa. Näille vaatimuksille yhtiöt hakevat toimenpidekieltoa, kunnes hallinto-oikeus on käsitellyt asian.

Yhtiöt eivät kommentoi muiden pienpanimoiden saamia veropäätöksiä.

Lisätietoja antavat:

Yrittäjä Pekka Kääriäinen pekka.kaariainen@sahti.fi  050 5594013

Lakimies, varatuomari Juhani Hopsu juhani.hopsu@talousjuristit.fi 0500 430604